fbpx

Говор: Имитира звуци на зборови и акции. Го учи значењето на зборовите слушајќи ги во различни ситуации.

Фини движења: Врти страници од книга. Сака да се ниша напред-назад.

Хранење: Може да се храни само до крајот на првата година. Повеќе сака мека храна.

Облекување: Може да соработува при соблекувањето (пр. при соблекувањето на чорапите).