fbpx

Говор: Може да каже 6-7 збора сосема чисто. Сака игри со зборови и пеење едноставни песнички.

Фини движења: Става помал во поголем предмет.

Груби движења: Кога се обидува да шутне топка, застанува со ногата врз неа. Сигурно оди и може да оди и наназад.

Облекување: Во текот на втората година ги надраснува  чевлите на секои три месеци.