fbpx

Кога обично се чувствува движењето на фетусот?

Во првата бременост обично околу 18. недела, а во следните бремености околу  16. недела. Најчесто се чувствува кога жената седи или лежи мирно и обично во пределот на папокот. Како што фетусот расте овие движења се појаки и полесно е да се осетат.