fbpx

2. месец

Свест: Почнува да прави прости асоцијации: „ако се расплаче, ќе биде кренато во раце". Свеста за надворешните стимули расте.

Говор: Комуницира главно со плачење. Почнува да артикулира звуци како „ау-ау” или „оу-оу”.

Фини движења: Ги отвора и затвора дланките внимателно. Може да држи предмет неколку минути.

Груби движења: Почнува да ги исправа нозете и се бори да ја исправи главата. Некои рефлекси се губат.

Сетила: Видот се изострува и почнува да следи предмети. Гледа во лица.

Облекување: Облекувајте го во повеќе слоеви со оглед на тоа дека контролата на температурата сé уште не е зрела.

Спиење: Може да се буди поради стомачни грчеви, но тие исчезнуваат по третиот месец.