fbpx

Говор : Сака рими и џинглови. Изразува потреби главно преку гестови. Му ја носи книгата на родителот за да му чита.

Фини движења: Држи два или три предмети во едната рака. Ја превртува кутијата за да ја испразни содржината.

Груби движења: Застанува за да крене играчка и ја носи низ собата.

Хранење: Има калориска потреба од 1000 ккал за да ја одржи брзината на растењето.

Облекување: Може да соработува при облекувањето подигајќи ги рацете и нозете, дури и да се исчешла.